Bra att veta – Bostadsrätt

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR ANNONSERING PÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

ENERGIDEKLARATION

Från och med 1 juli 2012 har bostadsrättsföreningar skyldighet att upprätta en energideklaration för föreningens fastighet. Deklarationen ska utföras tillsammans med en ackrediterad energiexpert.

ERBJUDANDE BOENDEKALKYL

Om du önskar få en beräkning av boendekostnaderna, kontakta ansvarig mäklare som erbjuder att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparen har en långtgående undersökningsplikt och uppmanas att före köpet undersöka lägenheten. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde kunnat upptäcka. Säljaren svarar inte för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris

skick och användning. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra slutsatser av måste köparen gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas. En kontakt med företrädare för förening bör därför alltid ingå i köparens undersökning, liksom en genomgång av stadgar och senaste årsredovisningen. För mer information, kontakta oss på Winter Fastighetsförmedling.

Uppgifterna i objektsbeskrivning härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

BUDGIVNING

Winter Fastighetsförmedlings budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvariga fastighetsmäklaren, som löpande

redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontrakt är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren som tar ställning till om budet skall beaktas.

SÄLJARENS FRIA PRÖVNINGSRÄTT OCH KONTRAKTSKRIVNING

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det innebär att endast säljaren kan besluta till vem och vilket pris denne vill sälja. När köparen har kommit överens med säljaren om köpeskilling och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet. Först när köpekontraktet ( som uppfyller lagens formkrav för ett köpekontrakt) är undertecknat av både köpare och säljare, samt eventuella svävarvillkor

är uppfyllda, är köpet bindande. Med andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte bindande för varken köpare eller säljare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss.

FRI SÄLJVÄRDERING

Vill du veta vad din bostad är värd? Eller vill du bara diskutera bostadsmarknaden? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.