Bra att veta – Villa

ADMINISTRATIONSERSÄTTNING FÖR ANNONSERING PÅ HEMNET

För annons som publiceras utbetalar Hemnet Service HNS AB en ersättning till det publicerande mäklarkontoret.

ENERGIDEKLARATION

Från och med årsskiftet 2008/2009 måste alla hus som säljs energideklareras. Deklarationen ska utföras av en ackrediterad energi expert. Fritidshus är generellt undantagna från kravet om det inte används som permanentbostad.

ERBJUDANDE BOENDEKALKYL

Om du önskar få en beräkning av boendekostnaderna, kontakta ansvarig mäklare som erbjuder att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT

Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Fastighetens alla delar och funktioner ska undersökas. Köpare som inte har tillräckliga byggnadstekniska kunskaper bör anlita besiktningsman eller annan sakkunnig för undersökningen. Om symptom på fel finns utvidgas
köparens undersökningsplikt. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde kunnat upptäcka. Säljaren svarar inte heller för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Säljarens uppgifter påverkar också omfattningen av undersökningsplikten. Om säljaren upplyser om misstänkt fel utökas undersökningsplikten. Om säljaren har lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier som inte är för allmänt hållna ska köparen inte behöva undersöka sådana delar. För mer detaljerad information. Kontakta fastighetsmäklaren eller läs mer på www.Winterfastighetsformedling.se
Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras fastighetsmäklaren endast om omständigheterna kräver.

BUDGIVNING

Winter Fastighetsförmedlings budgivning följer gällande lag och innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvariga fastighetsmäklaren, som löpande
redovisar buden till säljaren. Senast när förmedlingsuppdraget är avslutat överlämnar fastighetsmäklaren en budgivningslista till köpare och säljare med namn, kontaktuppgifter, bud, tidpunkt och eventuella villkor. Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontrakt är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren som tar ställning till om budet skall beaktas.

SÄLJARENS FRIA PRÖVNINGSRÄTT OCH KONTRAKTSKRIVNING

Säljaren har så kallad fri prövningsrätt. Det innebär att endast säljaren kan besluta till vem och vilket pris denne vill sälja. När köparen har kommit överens med säljaren om köpeskilling och andra eventuella villkor skrivs köpekontraktet. Först när köpekontraktet ( som uppfyller lagens formkrav för ett köpekontrakt) är undertecknat av både köpare och säljare, samt eventuella svävarvillkor
är uppfyllda, är köpet bindande. Med andra ord är inte ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte bindande för varken köpare eller säljare.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss.

FRI SÄLJVÄRDERING

Vill du veta vad din bostad är värd? Eller vill du bara diskutera bostadsmarknaden? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.